Sunday, 11 December 2011

Pengajaran menggunakan Analogi

Alhamdulillah kelas kami diteruskan lagi hari ini. 
pada hari ini kami dedadahkan mengenai pengajaran menggunakan analogi atau dengan kata lain guru menggunakan bayangan sesuatu perkara untuk menerangkan tentang sesuatu konsep. Perlu diingat perkara tersebut haruslah bertepatan dengan konsep ('',)

Antara kelebihan teknik ini adalah penggunaan analogi mengambil kira pengetahuan sedia ada pelajar. hal ini selaras dengan tuntutan Teori pembelajaran konstruktivisme.

Kelebihan ke dua adalah anallogi merupakan suatu alat yang bernilai untuk membantu pelajar memahami sesuatu konsep yang abstrak dengan memetakan terhadap persamaan-persamaan di alam sebenar yang lumrah kepada pelajar (Chiu dan Lin, 2005).

Operasi dalam teknik ini adalah
=> Perkenal konsep target ( konsep yang hendak di ajar)
=> Isyaratkan pengeluaran konsep analog ( konsep yang hampir sama tetapi berlaku dalam kehidupan seharian)
=> Kenalkan ciri-ciri sepunya target dan analog
=> Petakan persamaan-persamaan
---> Kesimpulan
=> Nyatakan dimana berlaku ketidaksamaan.

Maklumat lanjut mengenai kaedah ini bolehlah klik di sini

Sekian...Saturday, 3 December 2011

Prezi>>>Saya, Media dan Teknologi

Assalamualaikum...

Ini prezi saya yang ke dua selepas diedit...

Friday, 2 December 2011

Konsep dan kemahiran Asas dalam Fizik


Hari ini kami telah belajar perkara yang paling asas dalam fizik.
 Konsep-konsep ini sangat penting dalam fizik lebih-lebih lagi kepada bakal guru.
Antara konsep yang dibincangkan adalah :

(1)  Operasi Luas dan Isipadu.
Definisi operasi ini adalah langkah-langkah yang perlu dibuat untuk menentukan nilai
 berangka sesuatu konsep.

Definasi operasi bagi luas sesuatu bentuk tidak tetap adalah : Mengira petak-petak penuh 1m padu manakala petak yang tidak penuh dicantumkan membentuk 1m padu juga.


Definasi operasi bagi isipadu adalah pula adalah bilangan blok berukuran 
1 sentimeter padu yang dapat dimuatkan ke dalam sesuatu objek.

(2) Penaakulan nisbah dan bahagi.
Bagi kuantiti fizik dengan dimensi yang sama, nilai berangka hasil nisbah 
digunakan sebagai perbandingan, iaitu berapa kali lebih besar (atau lebih kecil) 
satu kuantiti berbanding kuantiti yang satu lagi.

E.g. 100m tinggi bangunan A = 10
            10m tinggi bangunan B
  bermaksud bangunan A adalah 10 kali lebih tinggi daripada B

Bagi kuantiti fizik dengan dimensi yang berbeza, hasil nisbah menunjukkan berapa banyak pengangka/pembilang (numerator) dikaitkan dengan satu unit penyebut (denominator) atau dalam bahasa mudahnya berapa banyak nilai di atas dikaitkan dengan 1 unit nilai di bawah.

Contoh :
a) jisim barang = 5kg, harga = RM 3.00. 
5kg adalah jumlah jisim yang boleh 
diperolehi apabila saya membayar Rm1.


b) 4200 J bagi air dalam kosep haba pendam.
4200 J adalah kuantiti haba yang diperlukan dalam menaikkan suhu 1kg bagi 1 degree air.

c) Kekuatan medan graviti : 10 N/kg.
10 N/kg adalah daya yang bertindak keatas 1kg jisim.

(3) Pentafsiran Graf
Bisanya pelajar dikehendaki untuk menafsirkan kecerunan graf. Kecerunan graf selalunya mewakili sifat objek atau sistem contohnya seperti ketumpatan, rintangan dan sebagainya.

Sekian...Sunday, 27 November 2011

Kaedah pembelajaran Koperatif

Pada hari ini kami didedahkan dengan kemahiran pengajaran yang baru iaitu Kaedah Pembelajaran Koperatif. Kaedah Pembelajaran koperatif adalah satu kaedah yang memerlukan pelajar daripada pelbagai kemahiran dan kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai sesuatu matlamat.

Antara prinsip dalam kaedah pembelajaran ini adalah :

Saling kebergantungan secara positif.
Setiap ahli dalam kumpulan haruslah sentiasa membantu, mengongsi dan berbincang dalam menyelesaikan sesuatu isu.

Akauntabiliti Individu
Setiap ahli dalam kumpulan mempunyai tanggungjawab terhadap diri sendiri walalupon mereka bekerja secara kumpulan. Hal ini bermaksud setiap ahli kumpulan berusaha untuk mendalami dan memahami tentang tajuk yang dibincangkan.

Interaksi Kumpulan
Interaksi kumpulan bermaksud perbincangan kumpulan dilakukan secara bersemuka. Komunikasi secara video juga dibolehkan dalam kaedah ini. hal ini supaya mereka dapat membantu dan memotivasikan sesama ahli kumpulan.

Pemprosesan kumpulan
Ia adalah proses  penilaian yang dilakukan oleh ahli kumpulan mengenai prestasi dalam kumpulan mereka.

Kemahiran Sosial
Setiap ahli dalam kumpulan haruslah mengamalkan kemahiran kepimpinan, membina keperayaan, komunikasi yang baik dan berkesan serta pengurusan konflik yang baik.

Terdapat beberapa teknik dalam kemahiran koperatif ini. Antara kemahirannya adalah :

1. Teknik Student Chieve Assesment (STAD)


2. Teknik Team Game Tournament (TGT)


3. Teknik Teams Accelarated Instruction


4. Teknik Group Investigation


5. Teknik Jigsaw 


Menarik bukan teknik-teknik di atas. Teknik ini amat sesuai digunakan dalam pembelajaran berpusatkan pelajar.

Sekian....

Thursday, 24 November 2011

miskonsepsi dalam Fizik


Kuliah minggu ke sepuluh diteruskan lagi. Pembelajaran ini berfokus pada miskonsepsi dalam fizik. Miskonsepsi sering berlaku bukan sahaja dalam Fizik malahan merangkumi hal lain dalam kehidupan seharian kita. Miskonsepsi adalah satu fahaman yang tidak betul tentang sesuatu konsep dan amat susah untuk diatasi. Sebagai bakal guru fizik, saya harus berusaha untuk mengatasi masalah ini.


Dalam pelajaran sebentar tadi, kami telah membincangkan beberapa konsep yang sering disalah tafsir oleh pelajar dengan kata lain sering berlaku miskonsepsi.


Miskonsepsi yang dibincangkan adalah :


1.Hotter objects contain more heat than colder objects.
Penjelasan : Penyataan ini adalah salah. Hal ini kerana perkataan "hotter" itu sebenarnya  merujuk kepada suhu bukannya "heat" atau haba. Hal ini kerana haba adalah sejenis tenaga yang sentiasa bergerak dalam suhu yang berbeza dan tidak boleh disimpan.


2.Heavier objects always fall faster than lighter objects.
Penjelasan : Penyataan ini adalah salah. Hal ini merujuk kepada konsep jatuh bebas. Konsep jatuh bebas menyatakan bahawa objek yang jatuh tidak dipengaruhi oleh daya luar yang lain dan hanya dipengaruhi oleh daya tarikan graviti. Maka berat objek tidak akan memberi kesan kepada kelajuan objek untuk jatuh.


3.Light objects float while heavy objects sink.
Penjelasan : Penyataan ini adalah salah. Hal ini kerana fenomena tenggelam atau timbul tidak bergantung kepada berat berat objek. Objek akan timbul apabila daya keapungan lebih tinggi daripada berat air yang disesar manakala apabila sebaliknya objek akan tenggelam.


4.Objects float because there’s air in them.
Penjelasan. Penyataan di atas adalah salah. Kandungan udara di dalam objek yang menyebabkan objek terapung adalah tidak tepat dalam menerangkan konsep fizik. Hal ini kerana keapungan objek hanya dipengaruhi oleh daya keapungan dan jumlah air yang disesar.


5.An object that is thrown upwards continue to move upwards because the force applied by the hand is still acting on it
Penjelasan. Penyataan di atas adalah salah. Hal ini kerana apabila objek ditolak ke atas daya yang bertindak ke atas objek tersebut hanyalah berat objek dan daya rintangan. Objek tersebut bergerak ke atas kerana kecenderungan objek untuk teruk bertindak tetapi akan turun ke bawah semula kerana ada daya lain yang bertindak ke atasnya iaitu graviti. Ia boleh dijelaskan berdasarkan Hukum Newton pertama.


Selain contoh-contoh di atas, terdapat banyak lagi miskonsepsi dalam fizik.Tuesday, 15 November 2011

Projek Based on Problem SkillSelamat kembali ke alam kampus. Hari ini kelas diteruskan seperti biasa selepas seminggu bercuti sempena Raya Haji.

Pada hari ini kami didedahkan dengan kemahiran yang baru iaitu "Project Based On Problem". Kemahiran ini adalah satu proses pengajaran. Melalui kemahiran ini, guru akan memberi satu soalan berupa senario masalah kepada pelajar. Untuk menjawab soalan itu, pelajar dikehendaki membuat projek.

Kami telah diberikan tugasan yang baru hari ini. Berikut adalah tugasan kami . Berikut merupakan senario masalah yang ditugaskan oleh Dr Nurul kepada kami :
Daripada tugasan di atas kami dikehendaki menghasilkan satu persembahan pembentangan menggunakan prezi. prezi adalah salah satu perisian baru yang dapat menghasilkan nota persembahan yang padat dan menarik.


Sunday, 13 November 2011

Thinking Based Learning

Kemahiran mengajar hari ini adalah kemahiran "Thinking Based Learning". Kemahiran ini membolehkan pelajar berfikir tentang pemikiran mereka ataupun dikenali sebagai "thinking about thinking". Teknik pemikiran ini telah saya ringkaskan dalam peta minda di bawah :

Sekian...

Friday, 11 November 2011

Problem Based Learning

 Our class today is procedd with new teaching method which is Problem Based Learning Skill or PBL.
It is one of the example of inquiry learning method.

Student starts the learning with a problem that given by the teacher. The problem based on daily life and the solution are varied.

The step in pbl method is :


To solve the problem student can use a graphic organizer which known as PBL thinking Template or FILA Chart.


Till then,salam=)Thursday, 10 November 2011

Kemahiran Mikropengajaran>>Kemahiran Menerang

Assalamualaikum semua...

Cepat ya masa berlalu, sedar tak sedar sekarang dah minggu ke tujuh.  Tugasan coursework pon semakin banyak.

Okey jom kita review pelajaran untuk kelas hari ni. Kemahiran mikroteaching diteruskan lagi dengan kemahiran menerang. Kemahiran ini adalah sangat penting dalam proses pengajaran. Jika penerangan yang diberikan oleh guru jelas dan menarik, pelajar akan memahami pelajaran tersebut dan matlamat pengajaran dapat dicapai.

Jenis-jenis penerangan adalah :


Komponen penting dalam menerang adalah :

Sekian...have a nice day=)

Tuesday, 1 November 2011

Kemahiran Mikropengajaran>>Kemahiran Memperkukuh

Assalamualaikum semua...


Hari ni merupakan kelas ganti kursus ini kerana cuti Hari Raya Depavali sudah bermula. Kemahiran mikropengajaran diteruskan lagi dengan Kemahiran yang ke empat iaitu Kemahiran Memperkukuh.


Kemahiran ini diperlukan oleh seseorang guru dalam memantapkan pemahaman pelajar semasa mengajar nanti. Antara tujuan lain memperkukuh adalah :

 • Meningkatkan interaksi bilik darjah
 • Memperbaiki disiplin bilik darjah
 • Memotivasi pelajar
 • Meningkatkan keyakinan pelajar
 • Mengubah atau mengubah suai kelakuan pelajar secara positif

Semasa memperkukuh dalam sesi pengajaran, seseorang guru haruslah :

 •        Tunjukkan kemesraan, keghairahan/semangat kesungguhan, dan masukkan unsur kecindan
 •        Berfikiran terbuka terhadap kelakuan pelajar
 •        Pelbagaikan kaedah, media, teknologi dan aktiviti
 •        Bersifat ikhlas .
Tuesday, 18 October 2011

Kemahiran Mikropengajaran>>Kemahiran Menyoal

Assalamualaikum semua...

Hari ini kelas diteruskan lagi dengan Kemahiran Mikrotaeching iaitu kemahiran menyoal. Antara beberapa tujuan menyoal adalah untuk :
 • mewujudkan semangat inkuiri pelajar
 • menjadikan pelajar aktif di dalam kelas
 • menarik perhatian pelajar
 • Menggalakkan pelajar bertanya
 • mentafsir kefahaman pelajar.

Antara langkah-langkah dalam kemahiran menyoal adalah :
 • Ajukan soalan kepada keseluruhan kelas
 • Memberi masa untuk pelajar berfikir (wait time)
 • Memilih pelajar untuk menjawab.
 • Memberi respon atau reaksi pelajar. Antara komponen di dalam langkah ke 4  ini ialah :
prompting : Guru memberi galakan kepada pelajar jika pelajar tidak boleh menjawab soalan. Contohnya guru memberi klu atau mengolah soalan supaya lebih mudah.
Probing : Jika pelajar menjawab dengan ringkas, guru bertanya dengan lebih lanjut kepada pelajar tersebut. Contohnya : "How do you know?" , " can prove it?"
Asking around : Apabila pelajar bagi soalan, guru meminta pelajar lain untuk menjawabnya (redirect)
Interrelating : Guru mengaitkan semua jawapan dan idea, guru bantu pelajar buat kesimpulan.


 • Membuat ringkasan jawapan yang tepat.

Sebelum kelas berakhir setiap kumpulan dikehendaki untuk mendemonstrasi kaedah menyoal di dalam pengajaran.


Sekian,salam.

Monday, 17 October 2011

Kemahiran Mikropengajaran>>Kemahiran Mencungkil Idea

Assalamualaikum semua...

Saya rasa kelas ni semakin menarik lah. Rasa macam dah jatuh cinta dengan kelas ni,hehe. Mungkin sebab lecturernya bes kan.

Ok nak review sikit apa yang kami belajar hari ni=)


Pada awal kelas Dr Nurul Memberi penerangan mengenai Teaching Unit. Sambungan dari komponen 4 hingga komponen 6.


Selepas itu kami diperkenalkan dengan tajuk kuliah yang baru iaitu Kemahiran Mikroteaching. Hari ini kami hanya menyentuh unit 1 iaitu memulakan pengajaran di dalam kelas. Ini adalah proses dimana untuk mencungkil idea pelajar sahaja. 


Proses ini adalah penting untuk :
**Menarik perhatian pelajar
**Membantu pelajar untuk bersedia dari segi kognitif dan efektif
**Membantu pelajar mengenal objektif pembelajaran
**Membina aliran pemikiran pelajar
**DApat mengetahui pengetahuan sedia ada pelajar dan miskonsepsi mereka.


Antara teknik yang boleh digunakan untuk mencungkil idea pelajar adalah menggunakan peta konsep dan kartun konsep.


Concept map
>>Dalam teknik ini mempunyai beberapa kotak yang akan diisi dengan konsep dan anak panah yang menggambarkan hubungan antara konsep di dalam kotak. 
>>Di bawah anak panah pula akan ditulis dengan ayat bermakna yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep.
>> Konsep ini dapat membantu pelajar dalam memahami sesuatu pembelajaran.
>>Mereka dapat mengaitkan konsep-konsep yang terdapat dalam sesuatu topik dengan lebih detail.
>>Guru boleh memperaktikkan konsep dalam proses mengcungkil idea pelajar. Contohnya guru memberikan sehelai kertas kosong dan meminta pelajar melukis satu peta konsep tentang sesuatu tajuk.
>>Ini adalah salah satu contoh peta konsep.


Cartoon Concept
Saya sangat suka konsep ni. Memang menarik lah kalau diaplikasikan semasa mengajar nanti.

>>Konsep ini adalah satu kaedah yang menggunakan beberapa karaktor kartun dalam menghuraikan atau membincangkan tentang sesuatu konsep. Setiap karaktor kartun mempunyai pendapat masing-masing.
>>Melalui konsep ini, guru akan memberi satu ilustrasi kartun. Pelajar diminta untuk memilih pendapat kartun yang mereka dirasakan betul mengenai sesuatu konsep.
>>Guru juga boleh membuat satu kotak  yang masih kosong dan meminta pelajar untuk mengisinya mengikut pendapat mereka sendiri.


Ok ni lah contoh cartoon concept. Menarik bukan???


Till then,salam.

Inquiry Lab Learning Skill

Assalamualaikum semua...

Cook Book Lab vs Inquiry Lab. Macam menarik kan bunyinya, macam perlawanan bola sepak pon ada. Sebenarnya ini adalah dua teknik yang diperaktikkan oleh guru dalam pengajaran amali atau sesi eksperimen.

*"Cook Book Lab" bermaksud guru memberi manual atau atau panduan sepenuhnya semasa pelajar menjalankan eksperimen. Hal ini bermaksud pelajar menjalankan eksperimen berdasarkan kaedah yang diberi semata-mata.

*Dalam Inquiry Lab pula pelajar akan diberi satu "central guiding question" oleh guru. Berdasarkan soalan tersebut pelajar yang dibentuk dalam kumpulan akan berusaha mencipta manual eksperimen dan menjalankan eksperimen sendiri tetapi masih dikawal oleh guru. Dengan kata lain, guru hanya bertindak sebagai pemudah cara dalam sesi amali.

Pada kuliah hari ini kami telah memperaktikkan Teknik Inquiry Lab. Kami telah dibahagikan kepada kumpulan kecil yang terdiri 4 orang ahli.

Dr Nurul telah memberikan satu "central guiding question" iaitu What is relationship between the bouyant force and the weight of liquid displaced?


Jom...kita buat eksperimen!!!!


Macam ni lah susunan radas untuk eksperimen ni.


1)Hypothesis : Bouyant force = weight of water displaced by the object

2) Manipulated variable : Volume of the immersed object
    Responding Variable : Weight of water displaced.
    Constant variable : Density of water.


3) Operational operation
   How to determine the bouyant force of water : Measure the weight of object in the air, actual   weight. Measure the weight of object in the water, apparent weight. 
Bouyant force = Actual weight-Apparent weight
    Weight of water : TAke the reading of weight of displaced water.


4) Radas : Seperti dalam rajah di ats=)


5) Result
Weight of object in air = 1.15 N
Weight of object in water = 1.0 N
Bouyant Force = 0.15 N
Weight of water of water displaced = 0.21 N


Tapi keputusan eksperiment ini tidak tepat sangat sebab ada ralat.


Sebelum kelas tamat, Dr Nurul memberi satu lagi soalan menarik berkaitan bouyant force.

Why do heavy steel ship floats while a piece of much light coin steel sink in water???** Steel ship
>>Bouyant force is depent on the volume of water displace.
>>The area of steel ship that attach to the water is larger.
>>So, the amount of water displaced in higher.
>>At the beginning ship will sink and then slowly moved upward and sink
>>This is because the bouyant force is higher than weight of weight of water displace.
>>At the surface of water, the bouyant force will equal to the weight of water displaced makes the ship to float.


**Coin steel

>>Bouyant force is depent on the volume of water displace.
>>The area of coin steel that attach to the water is smaller
>>So, the amount of water displaced is lower
>>At beginning steel coin will move downward into water and sink at the bottom.
>>It will not move upward because the bouyant force is too small and less than the volume water displaced and maked it to sink.


That's all for today=)


Tuesday, 11 October 2011

Model Pengajaran Inkuiri

Assalamualaikum semua..
Ini adalah post sambungan  untuk kelas kami 10/10/11. Pada hari tersebut perbincangan kami berfokus kepada Model Pengajaran Inkuiri.


Tabii Sains : :
 • Bersifat empirik
 • Kreatif dan imaginati
 • Boleh berubah-rubah 
 • Dipengaruhi oleh teori
 • Terapan sosial dan budaya
Inkuiri Saintifik : :
 • Bukti
 • Gabungan logik
 • Imaginasi
 • Penerangan
 • Ramalkan
 • cari maklumat
 • Menyoal
 • Menyiasat
Ini adalah proses pengajaran dalam model ini.

Sekian,salam.

Teaching Unit

Assalamualaikum semua...

Minggu ini merupakan minggu ke lima untuk sem ni. Cepat betul masa berlalu ya.
Pada hari ini kami telah mempelajari Model Inkuiri. Perkara pertama yang disentuh ialah Teaching Unit. . Teaching Unit adalah plan instruksi atau pengajaran yang mengandungi rangka terperinci berdasarkan sesuatu tema atau bahagian dari sesuatu mata pelajaran yang disusun dengan teliti. Tujuan utama unit pengajaran ini adalah untuk menjadi rujukan kepada guru semasa sesi pengajaran kerana ia disusun lebih awal. 


Tugasan Kedua : Membuat Teaching Unit ^___^


Itulah tugasan kami yang kedua dalam kursus ini. 
Akhir kata gut luck to my my new group; yana,nad, fatinah and me myself=)

Let's think about it=)

Hye there ^___^

Finally i  have done my pjbl task which consist of debate and seminar..well done to all my course mate and myself. But here there are two centre guided questions  need to  answer. So, let check it out=)

1. How life without energy????
2. Can Nuclear Energy become a dominant energy in Malaysia????


Here some answer for question 1 that i have 'google' from internet: ... living in the dark, unable to keep warm, turn on a light or boil a kettle... relying on burning wood or dung to cook, and having to breathe in potentially fatal smoke


... your child living under the shadow of disease because they couldn't have a vital vaccine, due to a lack of refrigeration


Education without energy?

Without energy, people's ability to get a decent education is severely affected
Education is acknowledged as a crucial factor in helping people escape from poverty. In communities without energy children are often forced out of school to help collect cooking materials or earn money.
When they do go to school it has to be in daylight, which restricts their hours especially as many children walk for hours to get there. When they arrive home needing to do their schoolwork, they have no light to study and all that greets them is darkness. Or they have to rely on kerosene to provide precious light, which is both expensive and dangerous; if a lamp is knocked over it can cause serious burns.
Computers, radio or TV lessons are important tools in the modern education. A lack of electricity restricts the opportunity for children to further their education. And teachers don't want to work in communities where there are no lights, little equipment, no TVs, computers or life after dark.

Livelihoods without energy?

Without energy people's ability to earn a living is also severely affected. As with education, life without modern energy is also denying people knowledge. Without electricity there is no access to radios, computers or the internet, this means no access to vital information such as radio programmes about farming techniques, flood warnings or local news.
Lack of energy means people struggle to start a simple business like; sewing, welding, or battery recharging which could be their way permanently out of poverty.

Health without energy?

Without clean, modern energy people's health can be severely affected
One of the greatest energy needs across the world is for cooking, something which we take for granted. Without a decent energy supply, people are forced to rely on biomass - wood or animal dung - for cooking.
Women and children can spend hours every day searching for increasingly scarce resources. They are at risk from wild animals and in some countries, rape. But it doesn't end there, once they start burning biomass, the thick acrid smoke cause's serious lung diseases turning kitchens into death traps. Children and their mothers are most at risk, choking, retching and gasping to get air to their lungs which are being attacked and destroyed by smoke.
More people die from smoke inhalation than malaria. According to the World Health Organisation's , diseases associated with indoor air pollution claim 1.6 million lives every year - that's one person every 20 seconds.
This is sample answer for question 2 ;


Nuclear Energy can be a dominant energy in Malaysia because Malaysia will run out of Petroleum which is a dominant source of energy for now. We should replace the petroleum with other high potential of energy source. And the answer is NUCLEAR ENERGY. This is because Nuclear Energy have a lot of advantages. This is the list of advantages of nuclear energy compare to other energy. 

 • Nuclear power plants are more efficient than ever before. New technology has made them more reliable (they break down less often) and safer. People for nuclear power argue that this is evidenced by more and more nations (such as China) building nuclear power plants.
 • Reduce greenhouse gas emissions. This is a contentious issue. Proponents of nuclear power argue that, as no coal or fossil fuels are burnt, no carbon dioxide is released into the air. However, uranium has to be mined and transported to the nuclear plant. Both these activities require burning of fuels, so carbon dioxide is released. Also, producing nuclear fuel from the uranium requires a lot of energy, which also contributes to the emission of greenhouse gases.
 • Although the initial cost of building nuclear plants is high, the running costs are relatively low.
 • One reason the costs are low is that nuclear plants need only a small amount of uranium to produce a lot of energy. In fact, if the cost of uranium doubled, costs would only be increased by 7%. 1 truck of uranium produces as much energy as 1000 trucks of coal!
 • Reduces dependence on foreign oils and natural gas (like biofuels). America, for instance, imports a lot of oil and natural gas from other countries. The price of these products is volatile, and change very quickly. If the price increases quickly, consumers have to pay more for their electricity (which they may not be able to afford). Building more nuclear power plants means that Americans will not be susceptible to price rises in oil and gas. 
 • Nuclear wastes can be safely stored underground.

So,what are you think???
Till then,salam.

~Tension itu Indah~

Assalamualaikum semua....

Sebenarnya sekarang ni sangatlah sibuk. Banyak betul coursework dan report-report yang kena buat.
Tapi tak payah nak depress2 kan. Jom layan lagu ni...sambil berhibur boleh "remind"kan diri supaya menjadi lebih=)

I really love this song. Bila dengar lagu ni rasa macam dengar nasihat dari mak dan ayah lah...actually start suka lagu ni lepas baca novel Rooftop Rant oleh Hlovete.


"Perubahan boleh berlaku dalam keadaan anda suka atau tidak. Apa yang pasti, perubahan ke arah kebaikan itu mencetuskan kebaikan kepada diri sendiri. Dorongan insan lain yang memahami jiwa seseorang adalah suatu kekuatan yang sentiasa menyokong dan menolak seseorang itu untuk mencapai impian hatta setinggi mana pun diiringi dengan usaha yang bersungguh-sungguh tetapi sentiasa bertawakkal kepada-Nya."


This is the best quote that I still remember from that novel.


Till then,salam.

Sunday, 9 October 2011

Refleksi Project Based Learning (PJBL)

Assalamualaikum...

Alhamdulillah satu tugasan kursus kpd3016 yang pertama sudah berjaya dilaksanakan iaitu Debat dan Seminar Malaysia dan Nuklear. Tugasan pertama ini membawa kepada 15% daripada markah keseluruhan kursus ini.

Tugasan debat ini diadakan pada 3/10/11 iaitu pada hari Isnin yang bertempat di Makmal Kaedah Mengajar. KAmi dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kerajaan (pro) dan Pembangkang (kons). Barisan "pro" terdiri dari tiga kumpulan kecil yang membawa perspektif kerajaan dan orang awam manakala pihak "cons" mewakili suara-suara orang awam. Kumpulan saya sendiri dari pihak pro dan satu-satunya minoriti orang awam yang menyokong pembinaan dan penggunaan Tenaga Nuklear di Malaysia. 


Tugasan debat ini ternyata hangat apabila kedua-dua belah pihak bersungguh-sungguh dalam menyampaikan hujah. Debat yang dirancang diadakan selama satu jam sahaja berlarutan sehingga dua jam setengah. Begitulah bersemangatnya para penghujah-penghujah pada hari itu.


Kesimpulan yang boleh saya buat daripada debat ini ialah pihak pencadang melihat isu Tenaga Nuklear ini dari sudut positif iaitu mengutarakan hujah-hujah tentang keselamatan yang boleh diambil dalam pengendalian Tenaga Nuklear. Manakla pihak pembangkang lebih melihat dari sudut kesan buruk Tenaga Nuklear kepada alam sekitar dan kesihatan manusia. Kedua-dua pihak berjaya mengemukakan bukti kukuh daripada pelbagai kajian yang telah dibuat dan rujukan dari internet.

Pada akhir aktiviti debat ini, Dr Nurulhuda iaitu pensyarah kami membuat penggulungan hujah bahawa penggunaan Tenaga Nuklear adalah relevan pada masa hadapan tetapi masih mempunyai kebaikan dan keburukannya. beliau juga mengucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar AT12 kerana bersungguh-sungguh dalam menjayakan aktiviti ini.


Seminar Malaysia dan Nuklear : Relevankah Tenaga Nuklear di Malaysia pula diadakan pada 4/10/11 di Auditorium Utama,UPSI. Seminar pada hari tersebut sangat bermakna dengan kehadiran wakil dari Agensi Tenaga Nuklear Negara dan dirasmikan oleh Timalan Naik Dekan Fakulti Pendidikan UPSI. Seminar ini disertai oleh warga UPSI yang rata-ratanya berminat mengenai isu ini.


Seminar ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada warga UPSi tentang Tenaga Nuklear. Hal ini kerana masih ramai yang belum memahami Tenaga Nuklear dengan sepenuhnya. Mereka hanya terdedah mengenai isu ini menerusi media massa khususnya televisyen. Media massa hari ini malangnnya terlalu taksub dalam menyampaikan propaganda mengenai keburukan Tenaga Nuklear. 


Dalam seminar ini, wakil dari Agensi Nulear Malaysia telah memberikan sedikit penerangan mengenai isu ini. Pelbagai pengetahuan baru dapat diperolehi melalui penerangan beliau. Salah satu input yang menarik adalah sisa tenaga Nuklear boleh dikitar semula pada masa hadapan dan boleh digunakan semula untuk menghasilkan tenaga yang baru.


Kesimpulan daripada kedua-dua aktiviti ini, kami dapat mendalami pelbagai ilmu baru disamping dapat menambahkan kemahiran insaniah khususnya dalam penganjuran program. Diharap aktiviti seperti ini dapat dimanfaatkan semasa menjadi pendidik nanti dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian.


Akhir kata tahniah untuk Kumpulan AT12 kerana berjaya melaksanakan tugasan ini=)


Sekian..

Saturday, 1 October 2011

Perbezaan antara Konsep, Fakta, Hukum dan Teori

Assalamualaikum semua...


Hari ini kami telah mempelajari unit yang baru. Kami didedahkan dengan perbezaan antara perkataan-perkataan diatas. Nampak macam sama kan tapi sebenarnya tak serupa maksudnya. 
Memang confius kan tapi sebenarnya mudah saja.Mari kita tengok sama-sama apa perbezaannya. Dalam bahasa yang mudah inilah definisinya: 


Konsep : Sesuatu yang boleh dihuraikan.


Fakta : Pemerhatian yang dibuat berulangkali.


Hukum atau law : Sesuatu yang memperihalkan sesuatu perkara. Ianya adalah penyataan semata-mata.


Teori : Sesuatu yang sudah terbukti dan boleh meneramgkan tentang sesuatu hukum.


mudah saja kan perbezaan antara perkataan-perkataan ini=)


Sekian,jumpa lagi..
May Allah bless always;p

Kemahiran Saintifik

Assalamualaikum semua...

Hari ini adalah hari kedua kuliah kursus KPD3016 pada minngu ke tiga. Pada awal kelas kami membincangkan tentang Kemahiran Saintifik. Kemahiran ini sangat penting dalam menjalankan sesebuah eksperimen.


Sebenarnya ini adalah tugasan semalam.Kami dikehendaki mencari definisi bagi setiap elemen dalam kemahiran ini beserta dengan contoh.

Kemahiran yang pertama adalah Inferring. Inferring ialah kesimpulan awal  yang dibuat untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. 
Contoh : Dalam satu eksperimen terdapat akuarium A dan akuarium B. Akuarium A mempunyai ikan yang lebih banyak berbanding akuarium B. Selepas beberapa hari didapati ikan dalam akuarium A banyak mati manakala ikan dalam akuarium B masih hidup. Inference daripada eksperimen ini ialah ikan dalam akurium A mengalami persaingan untuk mendapatkan makanan. 

Kemahiran ke dua ialah predicting. Predicting ialah jangkaan terhadap sesuatu hasil yang akan berlaku. Contohnya dalam satu eksperimen pelajar membuat ramalan bahawa selepas beberapa jam katak yang diletakkan didalam bekas yang tertutup akan mati.


Kemahiran ke tiga ialah communicating. Satu proses untuk mencari atau mendengar dan menyatakan sesuatu idea. Kemahiran ini dapat diterjemahkan melalui mendengar / mencari / memberi maklumat.  


Kemahiran ke empat ialah Using space-time relationship. Kemahiran ini bermaksud pelajar mempunyai kemahiran untuk mengjuraikan perhubungan antara ruang dan masa. Contohnya dalam satu eksperiment untuk membuktikan hubungan tekanan dan kedalaman didalam mendalir. Melalui kemahiran ini perhubungan yang boleh dibuat ialah semakin bertambah kedalaman semakin bertambah tekanan di dalam bendalir.


Kemahiran ke lima ialah Interpreting data. Kemahiran ini bermaksud pelajar berupaya untuk menjelaskan tentang sesuatu data hasil daripada penyiasatan saintifik. 


Kemahiran ke enam ialah Defining operationally. Kemahiran ini bermaksud pelajar berupaya untuk memberi definisi sesuatu konsep yang boleh memberi nilai bernombor. Contohnya dalam satu eksperimen untuk menentukan jumlah tekanan dalam bendalir. Tekanan dalam bendalir boleh ditentukan dengan melihat jarak pancutan air yang keluar dari beberapa lubang yang ditebuk pada satu botol.


Kemahiran ke tujuh ialah controlling variable. Melalui kemahiran ini pelajar dapat mengenalpasti tigan jenis pembolehubah iaitu pemboleh ubah manipulasi, bergerak balas dan malar.


Kemahiran ke lapan ialah hypothesis. Dalam kemahiran ini, pelajar haruslah boleh menghubungkaitkan antara pemboleh ubah manipuilasi, bergerak balas dan malar. Contoh : Semakin bertambah masa, semakin berkurang jumlah ayunan bandul.


Kemahiran ke sembilan ialah experimenting. Kemahiran ini adalah kombinasi beberapa elemen kemahiran yang disenaraikan di atas


Selepas membelajari kemahiran ini, saya berharap dapt memperaktikkannya dengan betul dan salah satu persediaan sebagai seorang bakal guru.


Sekian,salam.
may Allah bless=)