Sunday, 11 December 2011

Pengajaran menggunakan Analogi

Alhamdulillah kelas kami diteruskan lagi hari ini. 
pada hari ini kami dedadahkan mengenai pengajaran menggunakan analogi atau dengan kata lain guru menggunakan bayangan sesuatu perkara untuk menerangkan tentang sesuatu konsep. Perlu diingat perkara tersebut haruslah bertepatan dengan konsep ('',)

Antara kelebihan teknik ini adalah penggunaan analogi mengambil kira pengetahuan sedia ada pelajar. hal ini selaras dengan tuntutan Teori pembelajaran konstruktivisme.

Kelebihan ke dua adalah anallogi merupakan suatu alat yang bernilai untuk membantu pelajar memahami sesuatu konsep yang abstrak dengan memetakan terhadap persamaan-persamaan di alam sebenar yang lumrah kepada pelajar (Chiu dan Lin, 2005).

Operasi dalam teknik ini adalah
=> Perkenal konsep target ( konsep yang hendak di ajar)
=> Isyaratkan pengeluaran konsep analog ( konsep yang hampir sama tetapi berlaku dalam kehidupan seharian)
=> Kenalkan ciri-ciri sepunya target dan analog
=> Petakan persamaan-persamaan
---> Kesimpulan
=> Nyatakan dimana berlaku ketidaksamaan.

Maklumat lanjut mengenai kaedah ini bolehlah klik di sini

Sekian...No comments:

Post a Comment