Thursday, 24 November 2011

miskonsepsi dalam Fizik


Kuliah minggu ke sepuluh diteruskan lagi. Pembelajaran ini berfokus pada miskonsepsi dalam fizik. Miskonsepsi sering berlaku bukan sahaja dalam Fizik malahan merangkumi hal lain dalam kehidupan seharian kita. Miskonsepsi adalah satu fahaman yang tidak betul tentang sesuatu konsep dan amat susah untuk diatasi. Sebagai bakal guru fizik, saya harus berusaha untuk mengatasi masalah ini.


Dalam pelajaran sebentar tadi, kami telah membincangkan beberapa konsep yang sering disalah tafsir oleh pelajar dengan kata lain sering berlaku miskonsepsi.


Miskonsepsi yang dibincangkan adalah :


1.Hotter objects contain more heat than colder objects.
Penjelasan : Penyataan ini adalah salah. Hal ini kerana perkataan "hotter" itu sebenarnya  merujuk kepada suhu bukannya "heat" atau haba. Hal ini kerana haba adalah sejenis tenaga yang sentiasa bergerak dalam suhu yang berbeza dan tidak boleh disimpan.


2.Heavier objects always fall faster than lighter objects.
Penjelasan : Penyataan ini adalah salah. Hal ini merujuk kepada konsep jatuh bebas. Konsep jatuh bebas menyatakan bahawa objek yang jatuh tidak dipengaruhi oleh daya luar yang lain dan hanya dipengaruhi oleh daya tarikan graviti. Maka berat objek tidak akan memberi kesan kepada kelajuan objek untuk jatuh.


3.Light objects float while heavy objects sink.
Penjelasan : Penyataan ini adalah salah. Hal ini kerana fenomena tenggelam atau timbul tidak bergantung kepada berat berat objek. Objek akan timbul apabila daya keapungan lebih tinggi daripada berat air yang disesar manakala apabila sebaliknya objek akan tenggelam.


4.Objects float because there’s air in them.
Penjelasan. Penyataan di atas adalah salah. Kandungan udara di dalam objek yang menyebabkan objek terapung adalah tidak tepat dalam menerangkan konsep fizik. Hal ini kerana keapungan objek hanya dipengaruhi oleh daya keapungan dan jumlah air yang disesar.


5.An object that is thrown upwards continue to move upwards because the force applied by the hand is still acting on it
Penjelasan. Penyataan di atas adalah salah. Hal ini kerana apabila objek ditolak ke atas daya yang bertindak ke atas objek tersebut hanyalah berat objek dan daya rintangan. Objek tersebut bergerak ke atas kerana kecenderungan objek untuk teruk bertindak tetapi akan turun ke bawah semula kerana ada daya lain yang bertindak ke atasnya iaitu graviti. Ia boleh dijelaskan berdasarkan Hukum Newton pertama.


Selain contoh-contoh di atas, terdapat banyak lagi miskonsepsi dalam fizik.No comments:

Post a Comment