Sunday, 11 December 2011

Pengajaran menggunakan Analogi

Alhamdulillah kelas kami diteruskan lagi hari ini. 
pada hari ini kami dedadahkan mengenai pengajaran menggunakan analogi atau dengan kata lain guru menggunakan bayangan sesuatu perkara untuk menerangkan tentang sesuatu konsep. Perlu diingat perkara tersebut haruslah bertepatan dengan konsep ('',)

Antara kelebihan teknik ini adalah penggunaan analogi mengambil kira pengetahuan sedia ada pelajar. hal ini selaras dengan tuntutan Teori pembelajaran konstruktivisme.

Kelebihan ke dua adalah anallogi merupakan suatu alat yang bernilai untuk membantu pelajar memahami sesuatu konsep yang abstrak dengan memetakan terhadap persamaan-persamaan di alam sebenar yang lumrah kepada pelajar (Chiu dan Lin, 2005).

Operasi dalam teknik ini adalah
=> Perkenal konsep target ( konsep yang hendak di ajar)
=> Isyaratkan pengeluaran konsep analog ( konsep yang hampir sama tetapi berlaku dalam kehidupan seharian)
=> Kenalkan ciri-ciri sepunya target dan analog
=> Petakan persamaan-persamaan
---> Kesimpulan
=> Nyatakan dimana berlaku ketidaksamaan.

Maklumat lanjut mengenai kaedah ini bolehlah klik di sini

Sekian...Saturday, 3 December 2011

Prezi>>>Saya, Media dan Teknologi

Assalamualaikum...

Ini prezi saya yang ke dua selepas diedit...

Friday, 2 December 2011

Konsep dan kemahiran Asas dalam Fizik


Hari ini kami telah belajar perkara yang paling asas dalam fizik.
 Konsep-konsep ini sangat penting dalam fizik lebih-lebih lagi kepada bakal guru.
Antara konsep yang dibincangkan adalah :

(1)  Operasi Luas dan Isipadu.
Definisi operasi ini adalah langkah-langkah yang perlu dibuat untuk menentukan nilai
 berangka sesuatu konsep.

Definasi operasi bagi luas sesuatu bentuk tidak tetap adalah : Mengira petak-petak penuh 1m padu manakala petak yang tidak penuh dicantumkan membentuk 1m padu juga.


Definasi operasi bagi isipadu adalah pula adalah bilangan blok berukuran 
1 sentimeter padu yang dapat dimuatkan ke dalam sesuatu objek.

(2) Penaakulan nisbah dan bahagi.
Bagi kuantiti fizik dengan dimensi yang sama, nilai berangka hasil nisbah 
digunakan sebagai perbandingan, iaitu berapa kali lebih besar (atau lebih kecil) 
satu kuantiti berbanding kuantiti yang satu lagi.

E.g. 100m tinggi bangunan A = 10
            10m tinggi bangunan B
  bermaksud bangunan A adalah 10 kali lebih tinggi daripada B

Bagi kuantiti fizik dengan dimensi yang berbeza, hasil nisbah menunjukkan berapa banyak pengangka/pembilang (numerator) dikaitkan dengan satu unit penyebut (denominator) atau dalam bahasa mudahnya berapa banyak nilai di atas dikaitkan dengan 1 unit nilai di bawah.

Contoh :
a) jisim barang = 5kg, harga = RM 3.00. 
5kg adalah jumlah jisim yang boleh 
diperolehi apabila saya membayar Rm1.


b) 4200 J bagi air dalam kosep haba pendam.
4200 J adalah kuantiti haba yang diperlukan dalam menaikkan suhu 1kg bagi 1 degree air.

c) Kekuatan medan graviti : 10 N/kg.
10 N/kg adalah daya yang bertindak keatas 1kg jisim.

(3) Pentafsiran Graf
Bisanya pelajar dikehendaki untuk menafsirkan kecerunan graf. Kecerunan graf selalunya mewakili sifat objek atau sistem contohnya seperti ketumpatan, rintangan dan sebagainya.

Sekian...