Sunday, 27 November 2011

Kaedah pembelajaran Koperatif

Pada hari ini kami didedahkan dengan kemahiran pengajaran yang baru iaitu Kaedah Pembelajaran Koperatif. Kaedah Pembelajaran koperatif adalah satu kaedah yang memerlukan pelajar daripada pelbagai kemahiran dan kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai sesuatu matlamat.

Antara prinsip dalam kaedah pembelajaran ini adalah :

Saling kebergantungan secara positif.
Setiap ahli dalam kumpulan haruslah sentiasa membantu, mengongsi dan berbincang dalam menyelesaikan sesuatu isu.

Akauntabiliti Individu
Setiap ahli dalam kumpulan mempunyai tanggungjawab terhadap diri sendiri walalupon mereka bekerja secara kumpulan. Hal ini bermaksud setiap ahli kumpulan berusaha untuk mendalami dan memahami tentang tajuk yang dibincangkan.

Interaksi Kumpulan
Interaksi kumpulan bermaksud perbincangan kumpulan dilakukan secara bersemuka. Komunikasi secara video juga dibolehkan dalam kaedah ini. hal ini supaya mereka dapat membantu dan memotivasikan sesama ahli kumpulan.

Pemprosesan kumpulan
Ia adalah proses  penilaian yang dilakukan oleh ahli kumpulan mengenai prestasi dalam kumpulan mereka.

Kemahiran Sosial
Setiap ahli dalam kumpulan haruslah mengamalkan kemahiran kepimpinan, membina keperayaan, komunikasi yang baik dan berkesan serta pengurusan konflik yang baik.

Terdapat beberapa teknik dalam kemahiran koperatif ini. Antara kemahirannya adalah :

1. Teknik Student Chieve Assesment (STAD)


2. Teknik Team Game Tournament (TGT)


3. Teknik Teams Accelarated Instruction


4. Teknik Group Investigation


5. Teknik Jigsaw 


Menarik bukan teknik-teknik di atas. Teknik ini amat sesuai digunakan dalam pembelajaran berpusatkan pelajar.

Sekian....

Thursday, 24 November 2011

miskonsepsi dalam Fizik


Kuliah minggu ke sepuluh diteruskan lagi. Pembelajaran ini berfokus pada miskonsepsi dalam fizik. Miskonsepsi sering berlaku bukan sahaja dalam Fizik malahan merangkumi hal lain dalam kehidupan seharian kita. Miskonsepsi adalah satu fahaman yang tidak betul tentang sesuatu konsep dan amat susah untuk diatasi. Sebagai bakal guru fizik, saya harus berusaha untuk mengatasi masalah ini.


Dalam pelajaran sebentar tadi, kami telah membincangkan beberapa konsep yang sering disalah tafsir oleh pelajar dengan kata lain sering berlaku miskonsepsi.


Miskonsepsi yang dibincangkan adalah :


1.Hotter objects contain more heat than colder objects.
Penjelasan : Penyataan ini adalah salah. Hal ini kerana perkataan "hotter" itu sebenarnya  merujuk kepada suhu bukannya "heat" atau haba. Hal ini kerana haba adalah sejenis tenaga yang sentiasa bergerak dalam suhu yang berbeza dan tidak boleh disimpan.


2.Heavier objects always fall faster than lighter objects.
Penjelasan : Penyataan ini adalah salah. Hal ini merujuk kepada konsep jatuh bebas. Konsep jatuh bebas menyatakan bahawa objek yang jatuh tidak dipengaruhi oleh daya luar yang lain dan hanya dipengaruhi oleh daya tarikan graviti. Maka berat objek tidak akan memberi kesan kepada kelajuan objek untuk jatuh.


3.Light objects float while heavy objects sink.
Penjelasan : Penyataan ini adalah salah. Hal ini kerana fenomena tenggelam atau timbul tidak bergantung kepada berat berat objek. Objek akan timbul apabila daya keapungan lebih tinggi daripada berat air yang disesar manakala apabila sebaliknya objek akan tenggelam.


4.Objects float because there’s air in them.
Penjelasan. Penyataan di atas adalah salah. Kandungan udara di dalam objek yang menyebabkan objek terapung adalah tidak tepat dalam menerangkan konsep fizik. Hal ini kerana keapungan objek hanya dipengaruhi oleh daya keapungan dan jumlah air yang disesar.


5.An object that is thrown upwards continue to move upwards because the force applied by the hand is still acting on it
Penjelasan. Penyataan di atas adalah salah. Hal ini kerana apabila objek ditolak ke atas daya yang bertindak ke atas objek tersebut hanyalah berat objek dan daya rintangan. Objek tersebut bergerak ke atas kerana kecenderungan objek untuk teruk bertindak tetapi akan turun ke bawah semula kerana ada daya lain yang bertindak ke atasnya iaitu graviti. Ia boleh dijelaskan berdasarkan Hukum Newton pertama.


Selain contoh-contoh di atas, terdapat banyak lagi miskonsepsi dalam fizik.Tuesday, 15 November 2011

Projek Based on Problem SkillSelamat kembali ke alam kampus. Hari ini kelas diteruskan seperti biasa selepas seminggu bercuti sempena Raya Haji.

Pada hari ini kami didedahkan dengan kemahiran yang baru iaitu "Project Based On Problem". Kemahiran ini adalah satu proses pengajaran. Melalui kemahiran ini, guru akan memberi satu soalan berupa senario masalah kepada pelajar. Untuk menjawab soalan itu, pelajar dikehendaki membuat projek.

Kami telah diberikan tugasan yang baru hari ini. Berikut adalah tugasan kami . Berikut merupakan senario masalah yang ditugaskan oleh Dr Nurul kepada kami :
Daripada tugasan di atas kami dikehendaki menghasilkan satu persembahan pembentangan menggunakan prezi. prezi adalah salah satu perisian baru yang dapat menghasilkan nota persembahan yang padat dan menarik.


Sunday, 13 November 2011

Thinking Based Learning

Kemahiran mengajar hari ini adalah kemahiran "Thinking Based Learning". Kemahiran ini membolehkan pelajar berfikir tentang pemikiran mereka ataupun dikenali sebagai "thinking about thinking". Teknik pemikiran ini telah saya ringkaskan dalam peta minda di bawah :

Sekian...

Friday, 11 November 2011

Problem Based Learning

 Our class today is procedd with new teaching method which is Problem Based Learning Skill or PBL.
It is one of the example of inquiry learning method.

Student starts the learning with a problem that given by the teacher. The problem based on daily life and the solution are varied.

The step in pbl method is :


To solve the problem student can use a graphic organizer which known as PBL thinking Template or FILA Chart.


Till then,salam=)Thursday, 10 November 2011

Kemahiran Mikropengajaran>>Kemahiran Menerang

Assalamualaikum semua...

Cepat ya masa berlalu, sedar tak sedar sekarang dah minggu ke tujuh.  Tugasan coursework pon semakin banyak.

Okey jom kita review pelajaran untuk kelas hari ni. Kemahiran mikroteaching diteruskan lagi dengan kemahiran menerang. Kemahiran ini adalah sangat penting dalam proses pengajaran. Jika penerangan yang diberikan oleh guru jelas dan menarik, pelajar akan memahami pelajaran tersebut dan matlamat pengajaran dapat dicapai.

Jenis-jenis penerangan adalah :


Komponen penting dalam menerang adalah :

Sekian...have a nice day=)

Tuesday, 1 November 2011

Kemahiran Mikropengajaran>>Kemahiran Memperkukuh

Assalamualaikum semua...


Hari ni merupakan kelas ganti kursus ini kerana cuti Hari Raya Depavali sudah bermula. Kemahiran mikropengajaran diteruskan lagi dengan Kemahiran yang ke empat iaitu Kemahiran Memperkukuh.


Kemahiran ini diperlukan oleh seseorang guru dalam memantapkan pemahaman pelajar semasa mengajar nanti. Antara tujuan lain memperkukuh adalah :

  • Meningkatkan interaksi bilik darjah
  • Memperbaiki disiplin bilik darjah
  • Memotivasi pelajar
  • Meningkatkan keyakinan pelajar
  • Mengubah atau mengubah suai kelakuan pelajar secara positif

Semasa memperkukuh dalam sesi pengajaran, seseorang guru haruslah :

  •        Tunjukkan kemesraan, keghairahan/semangat kesungguhan, dan masukkan unsur kecindan
  •        Berfikiran terbuka terhadap kelakuan pelajar
  •        Pelbagaikan kaedah, media, teknologi dan aktiviti
  •        Bersifat ikhlas .